(+420) 777 862 171
  kontakt@vladkavohralikova.cz

ČÁRYMÍRA a její programy pro děti

Čárymíra a její edukativní programy s písničkami – (pokračuji ve vzdělávací i zábavné formě, kterou jsem tvořila již jako členka dvojice “ Vanda a Standa“, zkušenosti využívám i ze své původní profese učitelky MŠ a z tvorby pořadů pro nejmenší na ČR2 Praha).

Písničky jsou vlastní, v zábavných pořadech i převzaté, s většinovými aranžemi Martina Otruby a též hrané živě na místě s kytarou nebo elektrickým pianinem podle hosta Čárymíry.

Interakce s doprovodným pohybem či nácvikem písniček přímo na místě je ve všech programech samozřejmostí, včetně zapojení všech dětí do děje, kdy někteří mají konkrétní role přímo na jevišti.

Délka trvání edukativních pořadů: cca 50 minut, příjezd cca 50 minut před začátkem představení –nanošení a příprava kulis, ozvučení, (prosíme o umožnění vjezdu do areálu, pokud je to možné nebo umožnit parkování vozidla co nejblíže k místu konání – tedy najít před naším příjezdem klíče od brány, pokud jsou potřeba a popřípadě zajistit volné místo před MŠ či ZŠ a cedulku s razítkem vaší školy na palubní desku pro Policii ČR, pokud to po vás vyžaduje . UF! předem děkujeme).

Ozvučení:všechny pořady jsou ozvučené, základy k písním - zpívaných živě - znějí z reproduktorů, ve větších prostorách mají protagonisté i na dialogy mikrofony.

Vhodné prostory: třída, zapůjčený sál, posluchárna, jídelna, tělocvična (sezení nejlépe na židličkách, lavičkách – rádi pomůžeme – či malých podsedáčcích. Žíněnky zabírají místo, které je zapotřebí při zapojení dětí do děje)

TEMATICKY ZAMĚŘENÉ PROGRAMY

Bioodpad a jeho význam
– podnítit děti k zamyšlení se nad zacházením s bioodpady z kuchyně i zahrady jako nad „pokladem“ pro zeminu, zopakovat znalost rostlinné stravy, kde která roste, které části rostlin se nejedí, proč se dávají na kompost či hnědých kontejnerů a jak probíhá recyklace v živiny pro půdu.

Cílem: dopracovat se k poznání, že není odpad jako odpad a bioodpad je pro nás “pokladem“.

… „ síla - bude v zemině – ona ho dá rostlině – rostlina zas nám – už to v hlavě mám“

Pořad dá možnost pedagogům navázat na téma ve školním vzdělávacím programu s využitím všech písniček a říkanek.(hodí se na podzimní měsíce)

Ochrana vodních zdrojů, šetření vodou, ochrana zvířat, etická témata…
- Důležitost vody pro život na Zemi, správné hospodaření s vodou, jak omezit plasty a jiné obaly, mírnit tím EKOstopu, jak tím pomáháme i ostatním obyvatelům naší planety,...
- Forma viz výše – písničky, říkadla, tanečky, zapojení dětí přímo do děje…

Cílem: prohloubit ekologické myšlení

Pořad dá možnost pedagogům navázat na téma ve školním vzdělávacím programu s využitím všech písniček a říkanek.(hodí se na jarní měsíce ke Dni vody, Dni Země, ale také ke Dni zvířat, Dni stromů,…)

Prevence úrazů: nesprávné zacházení s ohněm, elektrickými přístroji, zastaralými přístroji,…
- Upozornit nad důležitostí práce opravdového odborníka především elektrikáře
- Upozornit na chyby, které děláme a jak se jich vyvarovat
- Forma viz výše – písničky, říkadla, hry, tanečky, děti zapojené přímo do děje

Cílem: hrát si na bezpečných místech, s věcmi bezpečnými a předejít tak zbytečným úrazům

Pořad dá možnost pedagogům navázat na téma ve školním vzdělávacím programu s využitím všech písniček a říkanek. (hodí se celoročně)

Karnevaly: písničky vlastní i převzaté se střídají se soutěžemi s obrázky Venduly Hegerové pro všechny děti najednou. Děti většinou opakují jednoduché taneční formy podle Čárymíry, která je mezi dětmi často i přímo na parketu.

Zahradní slavnosti s pasováním na školáky:

Obřad si ponechává svojí vážnost a důstojnost i v přítomnosti Čárymíry a jejího hosta

Pasování předškoláků nemusí učitelé připravovat. Děti budou pasované kouzelnou tužkou Čárymíry a její kouzelnou formulí.

Příprava pedagogů spočívá v přípravě seznamu předškoláků a upomínkových předmětů na určené místo. Tedy – program začíná buď Čárymíra rovnou se svým programem nebo proslovem p. ředitelky – následují písničky, tanečky a úkoly pro předškoláky, které děti plní společně, po cca 40 ti minutách programu/podle množství pasovaných dětí/ zazní slavnostní fanfára – děti se pošlou ke svým rodičům – signál pro pedagogy, aby se připravili k dárečkům – Čárymíra začíná číst za podkresové hudby první dítě - za potlesku přichází k pedagogům, přebírá dárky , /rodiče mají možnost focení/, po té se staví do řady – Čárymíra pomáhá, /na místo, které určí rodiče a pedagogové před zahájením programu / čte další dítě ..takto až do přečtení celého seznamu jedné skupiny či třídy – následuje kouzelná formule včetně hromadného pasování dětí kouzelnou tužkou – společná fotografie s učitelkami a děti si odchází uložit dárečky k rodičům, aby měly volné ruce na poslední tanec. Po domluvě může ukončit zahradní slavnost svým slovem pan ředitel(ka)

Připravovat sezení pro děti NENÍ POTŘEBA!

Případné detaily a individuální přání domluvíme na místě. Jsme ochotni se přizpůsobit.

Písničky na zábavná i vzdělávací témata – děti prokazují své znalosti budoucích školáků (znalosti vlastního těla, zásady hygieny, uklízení pokojíku, správné zacházení s knihou, rýmování, cvičení paměti, jak se starat o svou imunitu, znalosti o pravém jídle, o zdravém pohybu,..) a také souhru se svými rodiči při plnění úkolů.

Písničky jsou vlastní i převzaté a soutěže jsou tematicky laděné k prověřování připravenosti dětí na vstup do ZŠ.

Oslava čarodějnic, oslava Hallowenu, vítání jara……a další programy jsou ve stejné formě jen s obměněnými tématy písní a soutěží.

PARTNEŘI PROGRAMU

Písničky pro děti

SLEDUJTE MNE NA YOUTUBE

YouTube kanál s písničkami a pořady pro děti.

KONTAKTY

E-MAIL

TELEFON